Aspetsidan
Granit3

Ägarpresentation

Åhus Hamn & Stuveri AB ägs av Kristianstads Kommun till 54 % och av privata intressen Åhus Stuveriintressenter AB till 46 %.

Bland delägarna i Åhus Stuveriintressenter AB finns Svenska Lantmännen ek för, Knauf Danogips GmbH, The Absolut Company, Svenska Foder AB, Kristianstadsortens Lagerhusförening, Yara AB, Akzo Nobel Chemical AB, Akka Frakt AB, Nymölla AB, Ability Shipping Europe AB samt någon privatperson.

All mark ägs av Kristianstads kommun.
All utrustning ägs av bolaget.