Allmänna handlingar

Åhus Hamn & Stuveri AB är ett allmännyttigt kommunalt hamnbolag där Kristianstad kommun har ett bestämmande inflytande. Åhus Hamn & Stuveri AB omfattas därmed av handlingsoffentlighet.