Styrelse

I styrelsen för bolaget verkar:
Christer Nilsson (ordförande/ÅSIAB)
Helene Åkesson (vice ordförande-L)
Anders Svensson (S)
Peter Egyhazi (ÅSIAB-Lantmännen)
Dan Björk (SD)

Ersättare:
Caroline Hedenström (M)
Peter Neiderud (ÅSIAB-The Absolut Company)

Personalrepresentanter: 
Rebecka Palmqvist (Unionen)
Niclas Andersson (SVTRF)