Om Åhus Hamn & Stuveri

Åhus Hamn är i dag en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och sydöstra Sveriges största containerhamn. Bulkhantering svarar för drygt 70 procent av den totala hanterade volymen. Containerhanteringen är en ökande verksamhet. Magasineringsmöjligheter och containerterminal i direkt anslutning till kajen innebär rationell lossning och lastning. Med Åhus Hamn & Stuveri AB får kunden en leverantör av hela transportkedjan från lossning, transport till lager och arbete i magasin.

Åhus Hamn & Stuveri AB arbetar målmedvetet med ett utvecklat samarbete mellan de olika transportslagen. Eftersom det finns järnvägsräls ut på kaj och intill magasin kan vi på ett effektivt sätt kombinera järnväg och sjöfrakt.

Företagets omsättning uppgår till ca 50 MSek och har en godsvolym på ca 600 000 ton. Företaget har 25 anställda.