Korta Fakta om Åhus Hamn

Kaj:
Längd total: 1 595 m
Max. tillåtet leddjupgående
7,1 (vid anlöp) 7,3 (vid avgång)
ca 455 m (pollare 28 – 41)
fartygens maximala LOA 145 m

6,5 m ca 700 m (pollare 1 – 28)
fartygens maximala LOA 130 m
5,9 m ca 260 m (pollare A-H)
fartygens maximala LOA 85 m
Fartyg med LOA 130-145 m,
Vindgränser för fartyg med LOA över 130 m
och för pråmar är max 10 m/s

Farled muddrad ränna:
Längd 1,2 nautiska mil
Bredd 70 m
Djup 8,9 m

Containerterminal:
Landytor 22 000 m2
Lagringskapacitet 3000 TEUS
Maximal lyftkapacitet för kran 45 ton

Bulkterminal:
Kajens längd ca 1 100 m
3 st linkranar. Max Lyftkapacitet 25t
1 st vikarmskran

1st skruvlossare Siwertell

Järnväg:

För att nyttja järnvägsinfrastrukturen krävs avtal med hamnbolaget

Järnvägsnätsbeskrivning
Spårkarta

Magasin:
Total lagringsyta 56 000 m2
Oisolerat 51 800 m2
Isolerat 4 200 m2