Ägarpresentation

Åhus Hamn & Stuveri AB ägs av Kristianstads Kommun till 54 % och av privata intressen Åhus Stuveriintressenter AB till 46 %.

Bland delägarna i Åhus Stuveriintressenter AB finns Lantmännen ek för, Knauf Danogips GmbH, The Absolut Company, Svenska Foder AB, Kristianstad Lageraktiebolag, Yara AB, Nouryon Functional Chemicals AB, Akka Frakt AB, Nymölla AB, Tidhem International AB samt någon privatperson.

All mark ägs av Kristianstads kommun.
All utrustning ägs av bolaget.