Ägarpresentation

Åhus Hamn & Stuveri AB ägs av Kristianstads Kommun till 54 % och av privata intressen Åhus Stuveriintressenter AB till 46 %.

Bland delägarna i Åhus Stuveriintressenter AB finns Lantmännen ek för, Knauf Danogips GmbH, The Absolut Company, Svenska Foder AB, Grain Terminal Sweden AB, Yara AB, Marieholm Salt Specialities AB och Akka Frakt AB.

All mark ägs av Kristianstads kommun.
All utrustning ägs av bolaget.