Hamnen idag

Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största containerhamn. Våra stora affärsområden är bulk- och containerhantering samt magasinsuthyrning. Bulkhanteringen står för drygt 70 % av den totalt hanterade volymen.

Inom hamnområdet verkar flera stora företag, The Absolut Company, Lantmännen Ek För, Knauf Danogips GmbH, Svenska Foder AB, Yara AB, Akzo Nobel Chemicals AB och KLF.

Med hamnens geografiska läge är det lätt för fartyg att anlöpa kaj och med magasinsbyggnader och containerterminal i direkt anslutning kan lossnings- och lastningsarbeten utföras rationellt.

Vi kan peka på ett brett och utvecklat samarbete mellan de olika transportslagen.

Med containeranlöp varje vecka till Bremerhafen och Hamburg har vi ett strategiskt läge såväl mot Europa som övriga Världen.

Vi kan notera en ökad marknadsfokusering på vad Åhus Hamn kan erbjuda. Denna positiva utveckling möjliggör att det är lättare att marknadsföra våra produkter.