Åhus Hamn och Lindéns Verksamhetspolicy

Åhus Hamn och Lindéns främsta marknads- och kundsegment är bulk och containerhantering samt tillhörande magasinering, speditions och mäkleriuppdrag. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra oss och strävar efter att vara ett nav och logistikcentrum för utveckling av regionens näringsliv. Vår verksamhet skall kännetecknas av kunden i fokus, att vi är professionella och långsiktigt hållbara.

Kunden i fokus

 • Vi håller en hög servicegrad och kvalitet genom anpassade lösningar i en nära dialog
 • Vi har alltid ett gott bemötande och visar omtanke mot våra kunder såväl internt som externt
 • Vi strävar efter att våra kunder får en hög konkurrenskraft, nöjdhet och stort förtroende för oss

Professionella

 • Vi levererar vad vi lovat med efterfrågad kvalitet och med hög säkerhet
 • Vår kompetens utvecklas kontinuerligt genom förberedelser, planering och uppföljning av vår verksamhet
 • Genom hög delaktighet och hjälpsamhet skapar vi ett lagarbete som ser till hela värdekedjan
 • Vår attityd och beteende är av yttersta vikt. Vi kan alltid diskutera lösningar utan prestige. Vi respekterar varandra och våra kunder.

Långsiktigt hållbara

 • Vårt verksamhetsledningssystem hjälper oss att vara uppdaterade avseende lagstiftningen för miljö, säkerhet och arbetsmiljö
 • Genom utveckling och utbildning av personalen skapar vi redundans i företaget
 • Trivsel och gemenskap på företaget skapas genom en hög delaktighet och att vi lyssnar på varandra
 • Vår ekonomi medger nödvändiga reinvesteringar för att kunna möta framtida behov och efterfrågan