Företag i Åhus Hamn

A) Kristianstadsortens Lagerhusförening
B)
C) Åhus Hamn & Stuveri
D) 
Lindéns FNE AB
E)
F) Akzo Nobel Chemicals
G) Svenska Foder Syd
H) Knauf Danogips GmbH
J)Yara AB
K) Lantmännen Ek För
L) The Absolut Company
M) Åhus Hamn & Stuveri – garage/motorverkstad
N)
O) Containerterminal

hamnkarta_2017_05