Lossargodning11
Aspetsidan

Företag i Åhus Hamn

A) Kristianstadsortens Lagerhusförening
B) Bergdahl & Co AB
C) Åhus Hamn & Stuveri
D) 
Lindéns FNE AB
E) Stora Enso AB
F) Akzo Nobel Chemicals
G) Svenska Foder Syd
H) Knauf Danogips GmbH
J)Yara AB
K) Svenska Lantmännen
L) The Absolut Company
M) Åhus Hamn & Stuveri – garage/motorverkstad
N) Åhus Hamn & Stuveri – containerkontor
O) Containerterminal

hamnkarta_2017_05