Styrelse

I styrelsen för bolaget verkar:
Christer Nilsson (ordförande/ÅSIAB)
Helene Åkesson (vice ordförande-L)
Benny Jönsson (S)
Fredrik Jönsson (ÅSIAB-Lantmännen)
Johannes Bengtegård (SD)

Ersättare:
Caroline Hedenström (M)
Peter Neiderud (ÅSIAB-The Absolut Company)

Personalrepresentanter: 
Rebecka Palmqvist (Unionen)
Niclas Andersson (SVTRF)

Styrelsemöten 2020 – 2021
29 maj, 24 september, 10 december samt 4 mars 2021
Årsstämma 23 mars 2021