Styrelse

I styrelsen för bolaget verkar:
Christer Nilsson
(ordförande/ÅSAB)
Gunilla Björck (vice ordförande-s)
Kjell-Erik Ståhl (Åå)
Fredrik Jönsson (ÅSAB-Lantmännen)
Maria Ljungdahl (fp)

Ersättare:
Peter Rosengren (c)
Peter Neiderud (ÅSAB-The Absolut Company)

Personalrepresentanter: 
Martin Svensson (Unionen)
Roberto Zigante (Unionen)
Niclas Andersson (SVTRF)

Styrelsemöten 2017 – 2018
16 maj, 21 september, 6 december samt 28 februari 2019
Årsstämma 28 mars 2019