kontainerhantering
Granit1

Styrelse

I styrelsen för bolaget verkar:
Christer Nilsson
(ordförande/ÅSAB)
Gunilla Björck (vice ordförande-s)
Kjell-Erik Ståhl (Åå)
Krister Asplund (ÅSAB-Absolut Company)
Maria Ljungdahl (fp)

Ersättare:
Peter Rosengren (c)
Fredrik Jönsson (ÅSAB-Lantmännen)

Personalrepresentanter: 
Martin Svensson (Unionen)
Roberto Zigante (Unionen)
Bo Persson (SVTRF)

Styrelsemöten 2017 – 2018
19 maj, 21 september, 7 december samt 1 mars 2018
Årsstämma 22 mars 2018