Styrelse

I styrelsen för bolaget verkar:
Christer Nilsson (ordförande/ÅSIAB)
Helene Åkesson (vice ordförande-L)
Benny Jönsson (S)
Fredrik Jönsson (ÅSIAB-Lantmännen)
Johannes Bengtegård (SD)

Ersättare:
Caroline Hedenström (M)
Peter Neiderud (ÅSIAB-The Absolut Company)

Personalrepresentanter: 
Martin Svensson (Unionen)
Roberto Zigante (Unionen)
Niclas Andersson (SVTRF)

Styrelsemöten 2019 – 2020
23 maj, 27 september,12 december samt 27 februari 2020
Årsstämma 26 mars 2020