Åhus Hamn och Lindéns Verksamhetspolicy

Åhus Hamn och Lindéns främsta marknads- och kundsegment är bulk och container-hantering samt tillhörande magasinering, speditions och mäkleriuppdrag.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra oss för att långsiktigt bli ett hållbart företag. Vår verksamhet skall kännetecknas av öppenhet, säkerhet och effektivitet.

Öppenhet

  • Vi vill ha en bra kommunikation med alla berörda i och runtomkring hamnen.
  • För oss är det viktigt att skapa goda relationer med samarbetspartners och leverantörer som präglas av affärsmässighet samt säkerhets- och miljökrav.
  • En bred kompetens hos våra anställda är för oss en självklarhet.

Säkerhet

  • Vi vill att alla medarbetare vet sin roll och sitt ansvar i verksamheten samt dess koppling till företagets övergripande målsättningar.
  • Lagar och förordningar skall följas.
  • Vi skall vara en arbetsgivare som inte utsätter någon medarbetare för ohälsa eller olycksfall samt arbetar för jämlikhet.
  • Vår ständiga strävan är att minska påverkan på miljön genom bl a effektivare hushållning med naturresurser, optimala avfallslösningar och effektiva transporter.

Effektivitet

  • Vårt arbete med att långsiktigt utveckla arbetssätt, metoder och processer fortgår.
  • Vi skall leverera hamnnära logistiktjänster genom smidiga helhetslösningar och effektiva tjänster med begränsad miljöpåverkan.