Information

Ladda ner information i pdf-format. Vi har sorterat dokumenten i olika kategorier.

Säkerhet

Till fartygets befälhavare ShipsMaster_broschyr

Verksamhet
bunkring_av_fartyg_kaptenten
handlingsplan_for_omhandertagande_av_utslapp_till_vatten

Insatsplan

INSATSPLAN_2020-04-17
SBA_telefonlista

Övrigt

Prislista 2020

Prislista 2021

Informationskarta magasin
Informationskarta kajnumrering
Informationskarta avfall
Avvikelse/förbättringsblankett

För att kunna öppna och läsa pdf-filer behöver du ett programmet Adobe Reader.
Det laddar du ner gratis på Adobes webbsida: www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html