Information

Ladda ner information i pdf-format. Vi har sorterat dokumenten i olika kategorier.

Säkerhet

Till fartygets befälhavare ”To Ship´s Master”

Verksamhet
Bunkring av fartyg
Bunkring av fartyg – kapten
handlingsplan_for_omhandertagande_av_utslapp_till_vatten

Övrigt

Prislista 2019
Informationskarta magasin
Informationskarta kajnumrering
Informationskarta avfall
Avvikelse/förbättringsblankett avfall

För att kunna öppna och läsa pdf-filer behöver du ett programmet Adobe Reader.
Det laddar du ner gratis på Adobes webbsida: www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html